Vi har til tider verktøy 

og 

utstyr til salgs som 

er fult brukbart. 

 

 

 
 
 
 
Ta kontakt på post@martinsenbygg.no 
Så kan du få en luiste over hva vi har tilsalgs